Wystawy

Sortuj
tematycznie:
19.09 – 12.11
Wystawa w Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie
WYSTAWA
RYMKIEWICZ. ENCYKLOPEDIA
4 LISTOPADA
Prześwit, g. 17.00
WYSTAWA OKŁADEK „KRONOSA”
Wernisaż
5 LISTOPADA
Muzeum Literatury, g. 14.00
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
„RYMKIEWICZ. ENCYKLOPEDIA”
z Przemysławem Dakowiczem
8 LISTOPADA
Biblioteka Narodowa, g. 17.00
DZIADY – UPIÓR
Wystawa rękopisów i starodruków
Wydarzenie partnerskie
Festiwalu Rymkiewiczowskiego