OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
„RYMKIEWICZ. ENCYKLOPEDIA”
z Przemysławem Dakowiczem

5 listopada, g. 14.00
Muzeum Literatury

Rynek Starego Miasta 20

O oprowadzaniu

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Rymkiewicz. Encyklopedia” poprowadzi jeden z jej scenarzystów, Przemysław Dakowicz.

Przemysław Dakowicz – poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury; doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, wyróżniony Nagrodą Poetycką „Orfeusz”, Nagrodą Literacką im. Franciszka Karpińskiego i Nagrodą Literacką „Skrzydła Dedala”.

Przemysław Dakowicz jest także reżyserem i scenarzystą filmu dokumentalnego „Rymkiewicz. Historia i metafizyka” (wspólnie z Beatą Netz).

Udział wymaga zakupu biletów w kasie Muzeum.

Kurator wystawy:
Izabela Michalska, Fundacja Evviva L’Arte/Festiwal Rymkiewiczowski

Scenariusz:
Przemysław Dakowicz, Izabela Michalska, Jakub Wolak, Jerzy Ziemacki

Konsultacja historyczno-literacka:
Przemysław Dakowicz

Scenariusz spaceru literackiego:
Jerzy Ziemacki

Opracowanie materiałów audiowizualnych:
Daria Chibner, Marcin Jania

Projekt scenografii:
Dariusz Kunowski

Projekt grafik:
Norbert Strukow

Realizacja:
Tomasz Marzec, Pracownia plastyczna Kontra