Piotr Herbich
Aktor, tłumacz, redaktor
Wystąpił w kilkunastu spektaklach Sceny Lubelska 30/32, z którą jest związany od jej założenia w 2005 roku. Jego pierwszą nauczycielką aktorstwa była Monique Stalens. Członek redakcji kwartalnika „Kronos. Metafizyka, kultura, religia”. Autor przekładów książek Quentina Meillassoux (Po skończoności, Liczba i syrena, Metafizyka i fikcja światów spoza nauki), Alaina Badiou (Malebranche) i Jean-Jacques’a Lecercle’a (Frankenstein. Mit i filozofia).
Piotr Herbich wystąpi w spekaklu „Lekcja anatomii”. Będzie też Gościem spotkania literacko-filozoficznego „Nowy człowiek czy zombie? Frankenstein w XXI wieku”.