Łukasz Kozak
Historyk mediewista

Doktor nauk humanistycznych, ekspert w dziedzinie technologii i mediów oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Badacz nieoczywistych wątków w historii kultury. Wykładowca, autor prac naukowych i popularyzatorskich, w tym pierwszych wyczerpujących opracowań na temat upioryzmu, szczególnie Upiora. Historii naturalnej (Evviva l’arte, Warszawa 2020).

Łukasz Kozak będzie Gościem konferencji „Dziady. Spotkanie żywych i umarłych”.