Leszek Gardeła
Archeolog

Doktor archeologii, zajmuje się wczesnośredniowieczną Skandynawią i Słowiańszczyzną. Jego badania skupiają się m.in. na zagadnieniach związanych z magią, praktykami pogrzebowymi, sztuką wojenną oraz kontaktami słowiańsko-skandynawskimi. Aktualnie kieruje projektem „Slavs in the North: Foreign Elites in Viking Age Scandinavia” („Słowianie na Północy: obce elity w Skandynawii z epoki wikingów”) finansowanym przez Fundację Gerdy Henkel i jest habilitantem na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Leszek Gardeła będzie Gościem konferencji „Dziady. Spotkanie żywych i umarłych”.