Justyna Straczuk
Socjolożka
Dr hab. Justyna Straczuk, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, socjolożka i antropolożka kulturowa, autorka licznych artykułów oraz czterech monografii, w tym nagrodzonej w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i Białorusi”, w której prezentuje wyniki wieloletnich badań etnograficznych w mieszanych wyznaniowo wsiach Grodzieńszczyzny i Podlasia. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół antropologii emocji, antropologii zmysłów, socjologii jedzenia oraz krytycznych studiów nad granicami.
Justyna Straczuk będzie Gościnią konferencji „Dziady. Spotkanie żywych i umarłych”.