Wojciech Kruszewski
Edytor, literaturoznawca, redaktor
Profesor nauk humanistycznych. Wykłada sztukę edytorską oraz prowadzi seminaria na temat współczesnej literatury polskiej w perspektywie edytorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Wojciech Kruszewski zaprezentuje swoją edycję Dziadów (Fundacja Augusta hr. Cieszkowkiego, Warszawa 2022) podczas Debaty Rymkiewiczowskiej „Po co nam polonistyka?”.