NEGOCJUJĄC ZE ŚMIERCIĄ
Spotkanie śpiewacze
z Pawłem Grochockim
5 LISTOPADA, g. 13:00
Siedziba Requiem Records
Krakowskie Przedmieście 64
O warsztatach
Warsztaty mają na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy i refleksji na temat, który często jest tabu w naszym społeczeństwie. Osoby uczestniczące w spotkaniu będą miały okazję dowiedzieć się, czym jest dobra śmierć, jak radzić sobie z lękiem przed śmiercią oraz jakie kroki należy podjąć, by jak najmniej było w nas żalu za nieprzeżytym życiem. Podczas warsztatów będzie można dzielić się swoimi doświadczeniami, uczestniczyć w grupowej dyskusji, a także poznać praktyczne techniki radzenia sobie z lękiem tanatycznym.

Warsztaty są miejscem otwartym dla wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć ten aspekt życia, wzbogacić swoją wiedzę na ten temat i przygotować się do radzenia sobie z lękiem przed śmiercią. Wartość tych warsztatów tkwi nie tyle w zdobytej wiedzy, a w możliwości otwarcia się na dialog i refleksję nad jednym z najważniejszych aspektów naszego życia, życia w cieniu śmierci. Spotkanie nie jest rekomendowane dla osób doświadczających niedawnej straty i żałoby.

 

Paweł Grochocki – psycholog, psychotanatolog (specjalista z zakresu pomocy osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie), meloterapeuta, terapeuta humanistyczno‐egzystencjalny. Nauczyciel akademicki (Akademia WSEI i KUL). Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną, grupy wsparcia dla osób po stracie oraz szkolenia suicydologiczne i tanatologiczne. Poszukuje nowej metody w terapii osób w żałobie łączącej podejście humanistyczne, lowenowską pracę z ciałem oraz głos.

Udział w warsztatach jest odpłatny i wymaga rejestracji.