Organizatorzy

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Przygotowanie i realizacja I edycji Festiwalu Rymkiewiczowskiego”.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Przygotowanie i realizacja
I edycji Festiwalu Rymkiewiczowskiego”.

Partnerzy

MEWW
PS

Patroni medialni

OOH