Mateusz Werner
Filozof kultury, eseista, krytyk filmowy

Doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość”. Redaktor kwartalnika filozoficznego „Kronos”. Autor książki Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy (2009). Tłumaczył m. in. Martina Heideggera, Theodora Adorno.

Mateusz Werner wystąpi w Debacie Rymkiewiczowskiej „Po co nam polonistyka?”.