Karolina Filipczak
Filozof

Doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zakładu Historii Filozofii Polskiej na Wydziale Filozofii UW. Jej zainteresowania badawcze związane są z filozofią polską i latynoamerykańską. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą myśleniu peryferyjnemu. Laureatka Stypendium Cieszkowskiego (edycja 2023), w ramach którego realizuje projekt „Tłumaczenie eseju Ariel José Enrique Rodó z opracowaniem”.

Karolina Filipczak poprowadzi spotkanie „Nowy człowiek czy zombie? Frankenstein w XXI wieku”.