JAK ROZMAWIAĆ Z NASZYMI ZMARŁYMI?
Spotkanie z Instytutem Dobrej Śmierci
7 LISTOPADA, g. 17:00
Prześwit
Freta 39
O spotkaniu

Podczas rozmowy pochylimy się nad doświadczeniem utraty najbliższych i żałoby po zmarłych. Zapytamy o obecność zmarłych pośród nas, żywych, i o to, w jaki sposób nasze subiektywne doświadczenia ze sfery emocji i snu mogą wskazywać na istnienie i trwanie więzi między nami a nimi. Punktem wyjścia będą książki Vinciane
Despret – Wszystko dla naszych zmarłych (Karakter 2021) – oraz Joan Didion – Rok magicznego myślenia (Prószyński i S‑ka 2007; wyd. także przez Znak i Grupę Wydawniczą Relacja).

rozmawiają 
Maria Puchalska
dr hab. Tomasz Wiśniewski
Izabela Michalska
 
 

Wstęp wolny