Jacek Hałas
z synami Jonaszem i Jakubem
Muzycy

Jacek Hałas jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, muzykiem (lira korbowa, akordeon, flety pasterskie, drumla, fortepian), śpiewakiem, tancerzem, performerem, kompozytorem, reżyserem teatralnym i pedagogiem. Zakładał renomowane polskie zespoły folkowe, tworzył niezależne projekty artystyczne i teatralne. Bada zapomniane tradycje wędrownych śpiewaków (pieśni dziadowskie), prowadzi działalność edukacyjną, zajmuje się muzyką eksperymentalną oraz komponuje dla teatru i filmu. Jego droga muzyczna związana jest z tradycjami Polski i Europy Wschodniej. 

 
Jonasz Hałas jest studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, absolwentem Liceum Plastycznego oraz Szkoły Muzycznej (trąbka), członkiem zespołów Noiseband oraz Światowce. Malarz, rysownik, projektant, muzyk eksplorujący tradycję, uczestnik przedsięwzięć teatralnych. 


Jakub Hałas jest studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, absolwentem Liceum Plastycznego oraz Szkoły Muzycznej (akordeon jazzowy), członkiem zespołu Noiseband. Rzeźbiarz, kompozytor, muzyk zainteresowany stykiem tradycji i współczesności, uczestnik przedsięwzięć teatralnych. 

Jacek Hałas z synami Jonaszem i Jakubem wystąpią na Koncercie Rymkiewiczowskim „Jeśli możesz, coś mi powiedz, daj znak jakiś”.