Halszka Witkowska
Suicydolożka

Doktor, suicydolożka, Ekspertka Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Wykładowca na Wydziale Artes Liberales UW, kierownik projektu „Życie warte jest rozmowy”. Pomysłodawczyni i koordynatorka pierwszej w Polsce platformy edukacyjno-pomocowej dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich (www.zwjr.pl). Prace na rzecz łamania społecznego tabu wokół problemu samobójstwa oraz podniesienia świadomości społecznej w tym obszarze rozpoczęła przy okazji pierwszej w Polsce kampanii społecznej dotyczącej zachowań samobójczych we wszystkich grupach wiekowych, której była pomysłodawcą i koordynatorem. Jest również kierownikiem Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych powstałego przy platformie www.zwjr.pl. 

 Dysertację obroniła z wyróżnieniem w 2019 roku na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką książek Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy oraz wydanej w 2022 roku Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie, a także współredaktorką monografii zbiorowych Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze i Nikt nie chce umierać. Autodestrukcja w perspektywie kulturowej, oraz Poradnika dla moderatorów i administratorów serwisów internetowych, a także poradników Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole i Samouszkodzenia – zrozumieć aby zapobiec. Od 2016 roku na Wydziale „Artes Liberales” UW prowadzi zajęcia dotyczące suicydologii. W 2018 roku uzyskała certyfikat suicydologa. Jest członkiem Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Uczestniczyła w międzynarodowym grancie E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe w programie ERASMUS+. Ma na swoim koncie szereg publikacji naukowych z zakresu suicydologii, a także liczne wystąpienia na konferencjach oraz w mediach. 

Halszka Witkowska będzie Gościnią spotkania „Samobójstwo. Śmierć osobliwa”.