Antoni Starowieyski
Malarz

Urodzony w Warszawie w 1973 roku. Studiował w latach 1992–1997 na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowniach Stefana Gierowskiego oraz Jarosława Modzelewskiego.  W 1997 roku obronił dyplom pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. Profesor w pracowni malarstwa na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Prezentował swoje obrazy na ponad 15 wystawach indywidualnych min. w Galerii XXI, Galerii Promocyjnej, Galerii aTAK, Muzeum Nadwiślańskim oraz sześciu pokazach indywidualnych w Galerii Szydłowski. Brał również udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju oraz zagranicą. W 1999 roku otrzymał Nagrodę Redaktora Naczelnego pisma artystycznego „Format” na Konkursie im. Gepperta we Wrocławiu. W 2005 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2010 roku został nominowany do nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za indywidualną wystawę w Galerii aTAK. W 2011 otrzymał nominację do nagrody TVP Kultura „Gwarancje Kultury” za wystawę indywidualną w Galerii Szydłowski.

Antoni Starowieyski jest autorem okładek kwartalnika „Kronos”, które zostaną wystawione w trakcie Festiwalu Rymkiewiczowskiego.