Ania Broda
Cymbalistka, wokalistka i multiinstrumentalistka
Posługuje się techniką białego śpiewu. Komponuje muzykę autorską, interpretuje indywidualnym stylem muzycznym muzykę tradycyjną, realizuje wydawnictwa dedykowane dzieciom i dorosłym. Gra i śpiewa na scenie muzycznej od 1992 roku.  Współtworzyła zespoły Bractwo Ubogich, Kapela Brodów i Sploty.  

Udziela głosu i dźwięku w wielu wyjątkowych projektach z wyjątkowymi artystami.  

Od 2011 r. nagrywa i koncertuje z autorskimi i okołofolkowymi projektami muzycznymi. W obszarze jej działań jest również edukacja muzyczna w formie muzyki tradycyjnej, a także autorskiej.
Ania Broda wystąpi na Koncercie Rymkiewiczowskim „Jeśli możesz, coś mi powiedz, daj znak jakiś” z okazji finisażu wystawy „Rymkiewicz. Encyklopedia”.