Agnieszka Nogal
Filozof, wykładowca, redaktor

Kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: kultura polityczna, prawa człowieka, feminizm, biopolityka. Zaangażowana w badania związane z koncepcją praw człowieka od 1994 r. Autorka książek i artykułów na temat implementacji praw człowieka, relacji prawa międzynarodowego i krajowego (np. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie, 2016) oraz znaczenia kultury politycznej. Jedna z założycieli i współredaktorka pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”, zaangażowana w debatę wokół kwestii związanych z legitymacją prawa oraz kształtem sfery publicznej. 

Agnieszka Nogal poprowadzi Debatę Rymkiewiczowską „Przemoc i polityka”, otwierającą wydarzenia Festiwalu.