Agata Piotrowska-Mastalerz
Aktorka, wykładowczyni
Z wykształcenia aktorka i nauczycielka emisji głosu – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz absolwentka podyplomowych studiów na kierunku Emisja i higiena głosu. W 2013 roku uzyskała stopień Doktora Sztuki Teatralnej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Pracowała w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatrze Studio w Warszawie. Obecnie współpracuje z Teatrem Warsawy. W latach 2007–2017 prowadziła zajęcia z techniki mowy i emisji głosu w Warszawskiej Szkole Filmowej; 2013–2014 – zajęcia z emisji i higieny głosu w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie; 2014–2015 – elementarne zadania aktorskie w Warszawskiej Szkole Filmowej; od 2012 wykłada przedmiot „Emisja głosu i technika mowy” na Uniwersytecie Warszawskim; od 2014 – „Technika mowy” w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Prowadzi szkolenia dla osób pracujących głosem i występujących publicznie. Od kilku lat współpracuje z festiwalem twórczości Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu „Herbertiada“, podczas którego prowadzi warsztaty recytatorskie.
Agata Piotrowska-Mastalerz poprowadzi – wspólnie z Andrzejem Mastalerzem – warsztaty aktorskie dla finalistów konkursu recytatorskiego „Słowem Rymkiewicz!”.