Wawrzyniec Rymkiewicz
Filozof, redaktor, tłumacz, wykładowca
Kierownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 obronił dysertację doktorską poświęconą tożsamości człowieka w pierwszej filozofii Heideggera, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2015). Autor książki Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera (Wrocław 2002 – seria Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), był jednym z tłumaczy książki Heideggera o Nietzschem (PWN, tom 1 – 1998, tom 2 – 1999), tłumaczył także Schellinga (Światowieki, IFIS PAN, Warszawa 2007) oraz wiersze Baudelaire’a („Twórczość”, 9/1993 i 2–3/2005).

Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Kronos”. Przewodniczący Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Przed rokiem 1989 w redakcjach pism podziemnych: anarchistycznej „Katatymii” (1987–88) i niepodległościowego „Ucznia Polskiego” (1988–89). W latach 1995–96 redagował dział poezji kwartalnika „Fronda”.

Podczas Festiwalu Wawrzyniec Rymkiewicz wystąpi na obu Debatach Rymkiewiczowskich – „Przemoc i polityka” oraz „Po co nam polonistyka?”, którą poprowadzi. Wspólnie z Darią Chibner poprowadzi także II sesję warsztatów filozoficznych kwartalnika „Kronos”.