Tomasz Rafał Wiśniewski
Filozof

Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej na Wydziale Filozofii UW. Studiował dziennikarstwo, filozofię, nauki polityczne i religioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się nowożytną i współczesną filozofią społeczną, szczególnie uprawianą w tradycji heglo-marksowskiej.

Tomasz Rafał Wiśniewski będzie Gościem spotkania „Jak rozmawiać z naszymi zmarłymi?”.