Spotkania

Sortuj
tematycznie:
5 LISTOPADA
Kawiarnia Czytelnik Nowe Wydanie, g. 18.00
NOWY CZŁOWIEK CZY ZOMBIE?
FRANKENSTEIN W XXI WIEKU
Spotkanie filozoficzno-literackie
6 LISTOPADA
Państwowe Muzeum Etnograficzne, g. 19.30
DZIADY. SŁUCHOWISKO
7 LISTOPADA
Prześwit, g. 17.00
JAK ROZMAWIAĆ Z NASZYMI ZMARŁYMI?
Spotkanie z Instytutem Dobrej Śmierci
7 LISTOPADA
Prześwit, g. 19.00
PREMIERA AUDIOBOOKA „LEŚMIAN. ENCYKLOPEDIA”
Spotkanie śpiewacze z Adamem Strugiem
8 LISTOPADA
Muzeum Literatury, g. 18.00
SAMOBÓJSTWO. ŚMIERĆ OSOBLIWA
Spotkanie z Halszką Witkowską
10 LISTOPADA
Muzeum Literatury, g. 12.00
ŚLADAMI „WIESZANIA”
Spacer z przewodnikiem
12 LISTOPADA
Muzeum Literatury, g. 12.00
ŚLADAMI „WIESZANIA”
Spacer z przewodnikiem