Robert Burdalski
Muzyk, badacz muzyki tradycyjnej

Ma 20-letnie doświadczenie w praktykowaniu zarówno tradycji pieśni pogrzebowych, wielkopostnych, maryjnych oraz różańca, przede wszystkim z Podlasia i Roztocza, jak i tradycyjnej muzyki instrumentalnej z centralnej Polski. Współtworzył grupy Podróżniczy Kolektyw Skrzypcowy, Kapelę Braci Zawiejoków. Uczeń domu Jana Gacy, śpiewaków pogrzebowych z Podlasia: Jana Szklarzewskiego, Jana Komosy.

Uczestnik projektów w obszarze pogłębionych badań nad muzyką i kulturą tradycyjną (m.in. „Serce Dzwonu” Stowarzyszenia TRATWA), od 10 lat przyjaciel i współpracownik Kompanii Męskiej z Kalinówki Kościelnej. Współtwórca Towarzystwa Śpiewaczego (Olsztyn), które bada oraz zgłębia poprzez praktykę śpiewu męskiego melizmatykę, melodie różańca i innych pieśni w wariantach z Roztocza Lubelskiego; prowadził związane z tą działalnością ekspedycje na Roztocze Lubelskie do Pani Janiny Dyjach, badania i praktyki.

Współtworzył wiele inicjatyw związanych z prezentowaniem, a przede wszystkim popularyzacją wiejskiej muzyki sakralnej, także z Męską Kompanią z Kalinówki Kościelnej m.in. Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, koncert „Rzeczpospolita Kolberga: Kraina Północno-Wschodnia – Podlasie” (2014), Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” (2014, 2017), 26 Festiwal „Pieśni Naszych Korzeni” (2018) koncert „Mirakulanci. Rzecz o cudach w pieśniach polskich”. 

Inicjował i prowadził spotkania oraz warsztaty z udziałem mistrzów śpiewu pogrzebowego z Podlasia, m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Dom Tańca i Ambasadą Muzyki Tradycyjnej (2018), Fundacją Wszystkie Mazurki Świata (2019). 

W ramach Festiwalu Rymkiewiczowskiego Robert Burdalski poprowadzi warsztaty pieśni pogrzebowych.