Galeria
WARSZTATY FILOZOFICZNE O ŚMIERCI
Seminarium kwartalnika „Kronos” – I sesja

4-5 listopada 2023
Prześwit, g. 15.00