Galeria
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
„RYMKIEWICZ. ENCYKLOPEDIA”
z Przemysławem Dakowiczem

5 listopada 2023
Muzeum Literatury, g. 14.00