Debaty

Sortuj
tematycznie:
2 LISTOPADA
Sala Kolumnowa Wydziału Historii UW, g. 17.00
DEBATA RYMKIEWICZOWSKA
Przemoc i polityka
9 LISTOPADA
Muzeum Literatury, g. 17.00
DEBATA RYMKIEWICZOWSKA
Po co nam polonistyka?