hero_5

Wystawa

Ważnym elementem festiwalu jest zaangażowanie publiczności tak, żeby mogła uczestniczyć w wydarzeniach w sposób czynny, a także przygotowanie oferty dla szerokiego grona odbiorców (zarówno, jeśli chodzi o wiek, jak i wykształcenie). Festiwal gości twórców polskich i zagranicznych. Festiwal odbywa się co roku, począwszy od 2023 r, w listopadzie
(2-10 listopada).